توجه

لطفاً در صورت خراب بودن لینک دانلود هر یک از فایلها، در قسمت

نظرات اطلاع دهید.


 
نشریات آماری

 

منبع: سایت انجمن آمار ایران

از آنجا که وبسایت این نشریه ها فاقد برخی شماره های پیشین هستند، از این رو برای استفاده در این وبلاگ قرار داده شده اند.


 
سوالات امتحانی آمار دانشگاه پیام نور

 


 
اسلاید واحدهای درسی رشته آمار - دانشگاه پیام نور

اسلاید واحدهای درسی رشته آمار دانشگاه پیام نور را می توانید در زیر دانلود کنید.

آمار و احتمال 2

آمار استنباطی

مبانی اقتصاد

آمار در علوم اجتماعی

آمار ریاضی 1

آمار ریاضی 2

آمار مقدماتی علوم اجتماعی جوادی   میرزایی

آمار مهندسی

آمار و احتمال خسروی راد   مقدس زاده

آمار و کاربررد آن در مدیریت

روش های چند متغیره پیوسته

رگرسیون

روشهای آماری ناصری   خسروی راد

روشهای آماری در علوم تربیتی عظیمی   عمارتی

ریاضی برای آمار

ریاضیات پایه و مقدمات آمار

روشهای چند متغیره گسسته

محاسبات آماری

روشهای نمونه گیری1 جعفری   مخدوم