سوالات امتحانی آمار دانشگاه پیام نور

  مبانی احتمال احتمال و کاربرد آن ریاضی  برای آمار آمار و احتمال 2 فرآیندهای تصادفی 1 روشهای ناپارامتری رگرسیون روشهای پیشرفته آمار آمار ریاضی 1 و2 روشهای نمونه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 39 بازدید
اسفند 95
3 پست
مرداد 92
3 پست
مرداد 91
1 پست
بهمن 90
5 پست
دی 90
47 پست